3 Haziran 2016 Cuma

MEZARLIĞA ÇİÇEK EKMEk ve SEVABI

MEZARLIĞA ÇİÇEK EKMEK ve  SEVABI 

Tüm bitkiler Cenabı Allah'ı zikrederler.

Mezarlığa çiçek ekince çiçeklerin bitkilerin Cenabı Hakkı zikrinden tesbihatından orada yatanın ruhu rahatlatırmış.
  
 Kabirler zaten doğal olarak bitkiyle dolu aslında bu otları söktürmeye kıyamadım sonuçta tüm canlılar Cenabı Allah'ı zikrediyor ama niyet bu çiçeklere olduğundan içim cız ederek  söktürdüm otları. Kökleriyle söküldüğünden yine bu otlar kök salar...
 Çiçeklerimi Besmeleyle ektik umarım topraklarında coşarlar.
Rahmetlinin en çok sevdiği çiçekti sarı papatya...


 Rahmetli babamın ve tüm ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim.
"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."Amin.
Anlamı : "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. " Amin

 Rahmetli babam en sevdiği yerde yatıyor.